Publications

  • Arts, J., & Kalle, H. (2012). Tiering: challenges and recent developments. Paper presented at the 32nd Annual IAIA Conference, 27 May - 1 June 2012, Porto, Portugal.
  • Faith-Ell, C., Kalle, H., & Lund-Iversen, M. (2014). Health in EIA in Estonia, Norway and Sweden. In R. Fehr, F. Villani, J. Nowacki, & M. Martuzzi (Eds.), Health in Impact Assessments: Opportunities not to be missed. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
  • Kalle, H. (2012). Strategic environmental assessment and plans. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja planeeringud. Paper presented at the 10th Anniversary Conference of Estonian Association of Spatial Planners "Planning in Two Unions". Viljandi 15.-16.11.2012
  • Peterson, K., & Kalle, H. (2016). Transposing the revised EIA Directive into national legislation in Estonia. UVP, 30(2), 77-81. doi:10.17442/uvp-report.030.14
  • Faith-Ell, C., Kalle, H. 2011. Resilience in the SEA of a connectivity strategy. Proceedings of conference of International Association of Impact Assessment (IAIA), 31.05.-6.06.2011, Puebla, Mexico (accepted).
  • Kalle, H. 2010. Challenges in addressing climate change issues within impact assessment practice of transport projects in Estonia. International Conference of IAIA on Climate Change, Aalborg, Denmark.
  • Linnaruumi funktsioonide kaardistamine Tallinna kesklinna näitel; Silm, Siiri ; Ahas, Rein ; Kalle, Heikki ; Mark, Ülar; Keskkonnasäätlik planeerimine ja ehitus - Suistanable spatial planning and construction; Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2005.
  • Pendelrändajate ajalis-ruumiline käitumine Tallinnas, juhtumiuuring mobiilpositsioneerimise meetodiga; Ahas, Rein; Aasa, Anto; Kalle, Heikki; Nuga, Mari; Järv, Olle; Silm, Siiri; Mark, Ülar; Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn, 2007.
  • Keskkonnakaitse ökoloogilised alused, autor: Timo Vuorisalo, Eestisse puutuva kirjutanud Loit Reintam ja Heikki Kalle; Tallinna Tehnikaülikool, 1999.
  • Soovitusi planeerimisprotsessi ülesehitamiseks Töögrupi juht ja koostaja: Heikki Kalle; Käsiraamat, Siseministeerium, 2004.
©Eesti Keskkonnainstituut MTÜ