Keskkonnakorraldus ja ruumiline planeerimine on kaasaegsed osalusdemokraatia põhimõtetel baseeruvad ühiskonna arengu kavandamist puututavate otsuste tegemise vahendid. Tänapäevase ühiskonna arendamine eeldab aga paljude eri distsipliinide rakendamist tasakaalustatud arengu teenistusse. Ka kõige parema metoodilise pagasiga ja vilunud ekspertide osalusel võivad arengu kavandamise protsessid võtta palju aega ja olla kallid. Samas on keskkonnakorralduse ja planeerimisega seotud väljakutsete vastu võimalik astuda siis, kui meil on varuks parimad tööriistad ja targimad pead, mis tänapäeval võimalikud.

Eesti Keskkonnainstituudi missiooniks ongi keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise parima praktika kogumine ja metoodiliste materjalide väljatöötamine ning propageerimine. Instituut teeb selleks koostööd oma ala parimate spetsialistidega nii Euroopas kui kogu maailmas.

info@ekki.ee | +372 502 5563 | Raekoja plats 8, 51004 Tartu, Estonia